Nieuws
Evaluatie 2004 en algemene opmerkingen m.b.t. de Duivensport

Beste  Duiven.net bezoekers,

Op de eerste plaats wenst de redactie van Duiven.net u nog een goed, sportief en vooral gezond 2005 toe. Ik geef toe we zijn een beetje laat maar beter laat dan nooit. Daarnaast hebben we ook in dit schrijven enkele nieuwsfeiten van 2005 verwerkt.

  • Voor DUIVEN.NET was 2004 een goed jaar. Het aantal bezoekers is weer explosief gestegen. Maar liefst 416.823 keer is Nederlandse site het afgelopen jaar bezocht. Gemiddeld kwam dit neer op 1.142 bezoekers per dag.
  • In januari 2005 hebben we voor het eerst meer dan 60.000 bezoekers gehad.
  • Het verkoopgedeelte van duiven.net behoort tot een van de beste van Nederland. De gemiddelde verkoopprijs per duif kan concurreren met de andere goede verkoopsites.
  • Het aantal bonnenverkopingen is t.o.v. het jaar 2003 haast verdubbeld. Vanaf september 2005 staan er al 19 verkopingen gepland.

In het verleden heeft de redactie van duiven.net een artikel geplaatst waarin we ons afvroegen of het goed was voor de Nederlandse duivensport dat de Vredesduif, het N.P.-Orgaan en de Fondkrant in 1 hand kwam. Anno 2005 zijn wij van mening dat het geen goede zaak is voor de duivensport.
Waarom vinden we dat??
DUIVEN.NET en andere verkoopsite´s mogen niet meer adverteren in twee van de bovengenoemde landelijke duivenkranten. Als reden wordt opgegeven: “Wij maken geen reclame voor concurrerende sites”. De echte reden is volgens ons, dat zij te laat op de wagen die INTERNET heet zijn gesprongen en het daarom de gevestigde orde zoals TOPPIGEONS en DUIVEN.NET het ongepast moeilijk proberen te maken. We hebben bewezen dat we deze advertenties gelukkig niet nodig hebben. De huidige bezoekersaantallen zijn het bewijs.

Erger is het voor de verenigingen deze moeten zich blauw betalen als zij een advertentie in bovengenoemde bladen willen plaatsen voor hun bonnenverkoop waarin de naam van o.a. DUIVEN.NET genoemd wordt. Het komt er op ongeveer op neer dat iedere afzonderlijke letter van Duiven.net in een advertentie ongeveer 50 Euro kost. Diverse verenigingen hebben hier bij ons over geklaagd.  Wij hebben hun geadviseerd hun grieven schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris van N.P.O. te Veenendaal.  Als bedrijf kunnen wij hier niets aan doen, de bestuurders van de verenigingen, afdelingen en kiesmannen wel. Is het niet zo dat boven iedere uitgave van het N.P.-Orgaan staat:
“OFFICIEEL ORGAAN VAN DE NPO EN DE AANGESLOTEN AFDELINGEN”!!! Verengingen behoren hier ook toe en horen niet benadeeld te worden door onderlinge concurrentie. Wij hebben in een telefoongesprek met de directeur van de Nederlandse Postduiven Organisatie (NPO) hierover gesproken en hem meegedeeld dat dit een slechte zaak is voor de verenigingen en gevraagd of het NPO-bestuur hier wat aan kan doen. Zij behoren namelijk ook de verenigingsbelangen te behartigen. Het kan toch niet zo zijn dat het NPO bestuur vindt dat alle bonnenverkopingen maar bij de site van het N.P.-Orgaan geplaatst moeten worden????
Wij juichen van harte toe dat het “Spoor der Kampioenen” deze leegte aan het opvullen is. Hier kan wel tegen normale tarieven geadverteerd worden.

De vooruitzichten voor 2005 zijn niet rooskleurig. Zoals we allen weten: de duivensport vergrijsd en in 2004 zijn vele liefhebbers ons ontvallen, door sterfte of simpelweg te stoppen met de sport. De duivensport is ook niet echt een sport die gemakkelijk in het huidige gezinsleven past. Diverse afdelingen hanteren nog steeds het principe, zoveel uur na het constateren van de eerste duif uitslaan. Dit is in het huidige tijdperk van automatisch constateren niet meer nodig. Het kan gestandaardiseerd worden, door bijvoorbeeld een vast tijdstip aan het eind van de middag in te voeren, voor de kortere vluchten en voor de langere vluchten een vast tijdstip later op de avond. Door deze simpele verandering is de duivensport beter te combineren in het dagelijkse gezinsleven in het weekend zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of kijken naar bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd van een zoon of dochter.

Wij hopen dat 2005 een goed duivenjaar wordt, aan ons zal het niet liggen. Heeft u wetenswaardigheden en of belangrijke mededelingen laat die ons weten. Wij zullen ze plaatsen mits het in nette bewoordingen is opgesteld en het niet de bedoeling is om een persoon onder uit te halen of zwart te maken.

Redactie van DUIVEN.NET

Terug naar Nieuws
Terug naar Duiven.net

Een site van ADVIDU, Utrecht